Start

 

Velkommen på Grundejerforeningen Ore strands hjemmeside

 

Grundejerforeningen omfatter sommerhusene på: Badevej, Enebærvej, Fyrrevænget, Gyldenrisvej, Havtornvej, Hybenvænget, Kaprifolievej, Lækrogen, Sandkrogen, Strandparken, Søvej samt ejendommen på Orevej 171 A

 

Grundejerforeningen blev stiftet på en stiftende generalforsamling d. 31. augugst 1980 og alle ejere af grunde indenfor lokalplanens underområde I, er pligtige medlemmer. Hver grund repræsenteres af et medlem.

 

Kontingent 500 kr. årligt indsættes på konto: 6220 0006101206 - sidste frist for betaling er hvert år d. 1. december.

 

Vi er på Facebook med gruppen: Grundejerforeningen ORE STRAND

 

Grundejerforeningen holder generalforsamling 2. søndag i august

 

 

NYHEDER

 

De nye vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen d. 13. august 2017 og kan ses her på hjemmesiden.

 

 

VEDR. BEPLANTNING/BEVOKSNING

 

Bestyrelsen får ind imellem henvendelser omkring hvordan bevoksningen i området skal holdes, og især når det vurderes at det ikke bliver holdt efter reglerne, bliver vi kontaktet.

 

Derfor opsummeres reglerne hermed:

 

Iht. Vordingborg kommunes betingelser for salg af sommerhusgrunde på Ore § 9, skal eventuelle hegn mod vej, sti og parkareal være levende hegn, og sådanne skal plantes mindst 25 cm bag ved skellet.

 

Iht. Ordensdirektiv for Grundejereforeningen ORE STRAND, pkt. 4 skal bevoksningen mod vej - og særligt på hjørner, holdes således at den ikke i væsentlig grad rækker ud over skel; dette særligt af hensyn til oversigtsforholdene for de kørende og legende børn, og af hensyn til renovationsvæsenet, der kun kører, dersom der er plads til vognen.

 

Bestyrelsen opfordrer endvidere til, at det gode naboskab holdes, og at man selv kontakter de enkelte grundejere, hvis der skulle være steder hvor der opleves problemer med bevoksningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Finn Arild Perlt